Claims krijg je vanuit de supermarkt via Topdesk binnen. Let op! Topdesk is hierin een intern middel, het is om de klantenservice te laten weten wat er is gebeurd. Wil de klant vergoeding zal hij/zij zelf contact op moeten nemen met de klantenservice via de mail of per post en om vergoeding vragen. Anders wordt er geen actie ondernomen.

-Eerste wat je doet is de supermarkt bellen en vragen om meer informatie; is het echt kapot, stond het echt in de weg, wat is er precies gebeurd, wat is er tegen de klant gezegd. 

-Tevens dient de regiomanager op de hoogte te worden gesteld. 

-Deze dient na overleg ook toestemming te geven voor de uitkering van de schade aan de klant.

-Is er iets beschadigd van de klant (jas, broek) vraag dan eerst altijd om een kopie van de aankoopbon. Kunnen ze deze niet voorleggen, vraag dan wat het heeft gekost en wanneer het gekocht is. Is het kapotte item ouder dan 1 jaar krijgt de klant 50% vergoeding, is het jonger dan 1 jaar krijgt de klant 75% vergoeding. Bij andere soorten claims overleg dan met Bram Vissers of Danielle Wolter. Zij verwijzen je anders nog door naar Hans Jaspers, directeur Finance.

-In de map J:\Marketing_en_Communicatie\klantenservice\standaardbrieven\Claims vind je hier standaard brieven voor die je in vult. Hans Jaspers moet deze tekenen en dan kun je de brief opsturen.

-Als je de ingevulde brief terug krijgt, zet je er je krabbel op en geef je de brief af bij Angelique Bergmans (van Kascontrole).

-Ook deze claims vul je in het overzicht klachtenregistratie in het tabblad Schadeclaims in. Hierin hou je bij wat de status is. Alles wat geel is staat nog open.

-Alles wat je ontvangt van een claim en de brief die je stuurt stop je in de zwarte klapper achter schadeclaims als naslagwerk.