Titel van ticket automatisch aanpassen

Ga naar Beheer >> Dispatch'r (knipsel)

Kiesvoor "nieuwe regel" (knipsel1)

Nukun je de regel een naam en omschrijving geven, zoals ik in het voorbeeld(knipsel2) heb gedaan.

Dankun je de voorwaarden instellen. Ik heb hierbij gekozen voor: "Als eennieuw binnenkomend ticket voldoet aan de eis: "de onderwerpregel moet hetwoord folder bevatten" OF "de onderwerpregel moet het woord"weekfolder" bevatten.

Totslot geef je aan wat je wilt dat er met deze tickets gebeurt: 

Ikwil dat deze tickets de tag "folder" krijgen.

Nietvergeten op te slaan en even te controleren of de regel "aan" staat;)

 

Alser nu nieuwe tickets betreffende een folder of weekfolder binnenkomen, kun jeeenvoudig een selectie maken. Bijvoorbeeld op alle openstaande tickets met dietag.

Ikheb een selectievoorbeeld gemaakt. (knipsel 3) Alle openstaande tickets met detag "folder" worden dan getoond.